REFERANSLAR

HİZMETLERİMİZ

Ekran Resmi 2018-02-22 23.10.18

ÇEVRE DANIŞMANLIK, ÇED VE MÜHENDİSLİK HİZMETİ

  • ÇED İzinleri
  • Eğitim Hizmetleri
  • Çevre Danışmanlık
  • Atık Yönetimi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
  • Ölçüm ve Analizler
maden-nbanner

MADEN YTK (YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLİK) HİZMETLERİ

• Maden Ruhsat Müracaatları ve Ruhsat Alımları
• Maden Arama Projeleri
• Arama Faaliyet Raporları
• İşletme Faaliyet Raporları
• İşletme Projeleri
• İşletme İzinleri
• V. Grup Madenler için İşletme Sertifikası
• Ruhsat / Sertifika Devri İşlemleri
• Hammadde Üretim İzin Belgeleri
• İhale Müracaatı Dosya Hazırlama Hizmetleri
• Patlayıcı Madde Kapasite Raporu Hazırlanması Ve Kullanımı

• (GSM) İşyeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatı Alınması
• Bilgi Dökümü Alım Ve Sunum Raporu Hazırlanması
• Üretim Danışmanlığı
• Jeolojik ve Topografik Haritaların Hazırlanması
• Fizibilite Raporlarının Hazırlanması
• Daimi Nezaretçi ve Teknik Eleman Atama ve İstifa İşlemlerinin Yapılması
• Rödovans Sözleşmelerinin Hazırlanması
• Mera Tahsis Değişikliği
• Mera Geri Dönüşüm Projeleri
• TSE Agrega Belgelendirme Hizmetleri

Ekran Resmi 2018-02-23 00.56.57

JEOLOJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

• Maden Rezerv Tespit Raporları
• Jeoloji-Jeoteknik Etüt Raporları
• Zemin Etüt Raporları
• Hidrojeoloji Raporları
• Jeoloji Haritaları
• Sondaj Hizmetleri

orman-banner

ORMAN İZNİ VE ORMAN REHABİLİTASYON PROJELERİ

• Maden Rezerv Tespit Raporları
• Jeoloji-Jeoteknik Etüt Raporları
• Zemin Etüt Raporları
• Hidrojeoloji Raporları
• Jeoloji Haritaları
• Sondaj Hizmetleri

Engineering-Gear[1]

HARİTA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

• Aplikasyon, Hali Hazır Harita Alımı
• Son Durum İmalat Haritalarının Hazırlanması
• Maden Saha Sınırlarının Belirlenmesi
• 3B (Boyutlu) Modelleme İle Maden Rezerv Hesaplamaları
• Topoğrafik Harita Hazırlanması