Maden YTK (Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik) Hizmetleri

• Maden Ruhsat Müracaatları ve Ruhsat Alımları
• Maden Arama Projeleri
• Arama Faaliyet Raporları
• İşletme Faaliyet Raporları
• İşletme Projeleri
• İşletme İzinleri
• V. Grup Madenler için İşletme Sertifikası
• Ruhsat / Sertifika Devri İşlemleri
• Hammadde Üretim İzin Belgeleri
• İhale Müracaatı Dosya Hazırlama Hizmetleri
• Patlayıcı Madde Kapasite Raporu Hazırlanması Ve Kullanımı

• (GSM) İşyeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatı Alınması
• Bilgi Dökümü Alım Ve Sunum Raporu Hazırlanması
• Üretim Danışmanlığı
• Jeolojik ve Topografik Haritaların Hazırlanması
• Fizibilite Raporlarının Hazırlanması
• Daimi Nezaretçi ve Teknik Eleman Atama ve İstifa İşlemlerinin Yapılması
• Rödovans Sözleşmelerinin Hazırlanması
• Mera Tahsis Değişikliği
• Mera Geri Dönüşüm Projeleri
• TSE Agrega Belgelendirme Hizmetleri