Çevre Danışmanlık, ÇED ve Mühendislik Hizmeti

ÇED İzinleri

• ÇED Raporu Hazırlanması
• Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması
• ÇED Kapsam Dışı İzinlerinin Alınması

Eğitim Hizmetleri

• Çevre Mevzuat Eğitimleri
• Atık Yönetim Eğitimleri
• Çevre Bilinçlendirme Eğitimleri

Çevre Danışmanlık

• Çevre Görevlisi Hizmeti
• Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) ve Çevre İzin ve Lisans Alınması
• İç Tetkik (Denetim) ve Raporlama
• Sera Gazı İzleme Planları/Emisyon Raporları/Doğrulama Hizmeti
• Atıksu Arıtma Tesisleri(AAT) Proje/İnşaat/İşletme/Proje Onay Dosyası Hazırlanması
• BEKRA (SEVESO) Bildirimleri ve Danışmanlığı
• Çevre Hukuku ve Çevre Mevzuatı Danışmanlığı
•(GSM) İşyeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatı Alınması
• Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Atık Yönetimi

• Atık Yönetim Danışmanlığı
• Geri Kazanım/Bertaraf/İşleme/Ara Depolama Tesisleri Lisanslarının Alınması
• Geçici Depolama Alanları Oluşturulması ve İzinlerinin Alınması
• Endüstriyel Atık Yönetim Planları Hazırlanması ve Onaylanması

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

• Acil Durum Planları
• Risk Analizleri
• İSG Uzmanlık Hizmetleri
• İşyeri Hekimliği Hizmeti
• İş Güvenliği Eğitimleri
• İç Ortam Ölçümleri
• Periyodik Kontroller
• Sağlık Taraması

Ölçüm ve Analizler

• Emisyon Ölçümleri
• SEÖS Fizibilite Raporları, KGS2/KGS3/YGT Ölçümleri
• Hava Kalitesi Ölçümleri
• Su ve Atıksu Analizleri
• Atık Analizleri
• Atık Yağ Analizleri
• Toprak Analizleri
• Gürültü Ölçümleri
• İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri