Jeoloji Mühendislik Hizmetleri

• Maden Rezerv Tespit Raporları
• Jeoloji-Jeoteknik Etüt Raporları
• Zemin Etüt Raporları
• Hidrojeoloji Raporları
• Jeoloji Haritaları
• Sondaj Hizmetleri