Çed Kapsam Dışı Görüş Yazısının Alınması Hizmeti

Küre Çevre Danışmanlık sektörde geçirdiği uzun yılların kazandırdığı tecrübe sayesinde, konusunda uzman danışmanlarının görüşleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanan bir faaliyetin ÇED Yönetmeliği açısından ön değerlendirmesini yapar.

Uzman danışman ekibinin fikir alışverişi sonucunda, planlanan faaliyetin ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında kaldığı yönünde fikir birliğine varılması halinde, proje ekibi tarafından detaylı ÇED ön Değerlendirme Formu hazırlanır. İlgili İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından istenen bilgi ve belgeleri de içerecek şekilde hazırlanan ÇED ön Değerlendirme Formu, İl Çevre ve Şehireilik Müdürlüğüne sunularak yatırımın ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi talep edilir.

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alınan “ÇED Yönetmeliği Kapsam Dışı Görüş Yazısı” ile faaliyet sahibi yatırım sürecine devam eder.