Proje Tanıtım Dosyası Hazırlama Hizmeti

Küre Mühendislik Çevre Danışmanlık ÇED Yönetmeliği’nin EK-2
Listesi kapsamına giren faaliyetler için Proje Tanıtım Dosyası (PTD) hazırlamaktadır. Hazırlanan dosyalarda gerçekleştirilmesi planlanan projenin detaylı iş akış şeması, kapasite bilgileri ve kullanılacak teknoloji ile ilgili bilgilerin yanında doğal kaynak kullanımı, atık üretim miktarları ve bu atıkların bertaraf yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler de sunulmaktadır.

Ayrıca, projenin muhtemel çevresel etkilerine karşı alınacak tedbirler ile projenin yeri hakkında bilgiler verilmekte ve değişik alternatiflerin değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Proje Tanıtım Dosyasının İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü (İÇŞM) tarafından değerlendirilmesi sonucunda alınan önlemlerin yeterli görülmesi halinde İÇŞM “ÇED Gerekli Değildir Kararı” verir ve faaliyet sahibi bu görüşe istinaden ilgili idarelerden gerekli izinlerini alarak yatırıma başlar.