YERÜSTÜ MADENCİLİĞİ HİZMETLERİMİZ

• Maden Planlamasının Gözden Geçirilmesi ve Teknik Denetimler
• En Uygun Madencilik Stratejilerinin Geliştirilmesi ve Uygulanması
• Açık Ocakla ilgili Tüm Fizibilite Çalışmaları
• FinansalDeğerlendirmeler
• Risk Analizleri
• Proje Gözden Geçirilmeleri
• Teknik Değerlendirmeler
• Teknik Nezaretçilk Hizmeti

• Detaylı bir maden tasarımı ve maden yerleşim planlaması , üretim zamanlaması ve ekipman seçimini de içeren iş tanımlanması / fizibilite ve ekonomik değerlendirme çalışmalarını da kapsar.
• Size pratik ve uygulanabilir çözümler sunarken, göz önünde bulundurulması gereken jeoteknik ve çevresel konuları da dikkate alıyoruz.
• Küre Madencilik, yenilikçi bir maden planlama metodolojisi geliştirmiştir. Maliyetlere dayalı ve risk faktörlerini göz önünde bulunduran bu metodoloji; maden ömrü ile başlayarak, iş planlaması safhasını göz önünde bulundurur ve daha sonra da işletme planlamasını kapsar. Bu presesin sonucunda ortaya çıkan Mineral Balans Dokümanı, mineral kaynaklarının sağlıklı olup olmadığını yansıtırken aynı zamanda riskleri ve risk yönetim stratejilerini ortaya koyar.