Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Projeleri

REZERV ÇALIŞMALARI

• Küre Madencilik’in kaynak ve rezerv tahminlerine yönelk güçlü yaklaşımı, kapsamlı maden işletmecilik deneyimleri ile yapısal ve alterasyon jeolojisi konularındaki uzmanlığını birleştriilmesine dayanır.
• Arama hedeflerinin tanımlanması, fizibilite çalışmaları ve çalışan maden işletmeleri için oluşturduğumuz kaynak modelleri ve değerlendirmeleri, kaynakların oluşumuna neden olan jeolojik sistemlerin detaylı bir şekilde anlaşılmasına dayanır.
• Jeo-istatistik yaklaşımlar ile, sizin proje kaynağınıza ve rezerv değerlendirmenize en uygun metodu seçip uygularken proje jeolojisini, maden mühendisliğini veya ekonomiyi de göz önünde bulundururuz.

 

Hizmetlerimiz:

  • Jeoloji Veri Yönetim Sistemleri
  • Cevher Bloğu Modellemesi
  • Kaynak ve Rezerv Tahminleri
  • Cevher Özellikleri ve Optimizasyonu
  • örnekleme ve Tenör Kontrolü
  • Teknik Gözden Geçirmeler ve Denetlemeler
  • Kaynak ve Rezervlerin Teknik Değerlendirilmesi
  • 2D & 3D Maden Tasarımı
  • Uydu Anomalilileri ile Cevher Tasarımı